LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 11 TỪ 01/11/2016 -30/11/2016
THỨ 2 (31/10) THỨ 3 (1/11) THỨ 4 (2/11) THỨ 5 (3/11) THỨ 6 (4/11) THỨ 7 (5/11)
CA SÁNG Mr.Huy Mr.Huy Ms.Mai Mr.Huy Mr.Huy Ms.Mai
Ms.Mai Mr.Thiện Mr.Thiện Mr.Thiện Ms.Mai Mr.Thiện
CA CHIỀU Mr.Thiện Ms.Mai Mr.Huy Ms.Mai Mr.Thiện Mr.Huy
GHI CHÚ : CA SÁNG : 8H – 17H30
CA CHIỀU : 12H00 20H30
DANH SÁCH NICK BOOKER HỖ TRỢ
Skype Yahoo Mobile Mail
Mr Huy phathuy.traco ph.booker01 0933 777 801 ph.phathuy2006@gmail.com – p.huy@thienphathuy.com
Mr Thiện chithien.sgn ph.booker04 0918 292 178 ph.chithien1605@gmail.com – chithien@thienphathuy.com
Ms Mai d.phuongmai1702 ph.booker02 0128 34 32 300 ph.phuongmai1702@gmail.com – p.mai@thienphathuy.com